Dış ticaret açığı Aralık’ta 4,57 milyar USD

Dış ticaret açığı Aralık’ta 4,57 milyar USD
Dış ticaret açığı Aralık’ta 4,57 milyar USD

Aralık ayında içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, onu İngiltere, ABD ve Irak takip etmektedir. İthalat kalemlerinde; Aralık 2020’de ilk sırayı Çin alırken, onu Almanya, Rusya ve İtalya izlemiştir. Mal gruplarına bakıldığında, yatırım malları, tüketim malları ve hammadde ihracatında çift haneli artış meydana gelirken tüketim malları ihracatı azalmıştır. İthalatın tüm kategorilerde (yatırım, tüketim, hammadde) çift haneli ve güçlü tek haneli artış gerçekleştirdiği görülmektedir.   GTS’ye Göre Aylara Göre Dış Ticaret Verileri… Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Bloomberg   Mart ayından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, dış ticaret hacimleri üzerinde de etkisini göstermiş ve özellikle ihracat pazarlarındaki talep bozulması nedeniyle ihracatımız bu dönemde azalan bir eğilim içerisinde olarak dalgalı seyretmiştir. Bunun haricinde, belli dönemlerde ithalat artışının da ihracat artışının üzerinde gerçekleştiğini gördük. Bunun en önemli nedeni, ekonomik normalleşme döneminde artan talebin ithalata etkisi ve yıl genelinde altın ithalatında görülen artış eğilimiydi. Ocak – Aralık 2020 döneminde yapılan toplam 219,43 milyar USD ithalatın 26,59 milyar USD’lik kısmını altın ithalatı oluşturmuştur. Bu da toplam ithalat içerisinde %12’lik bir paya işaret etmektedir. 2019’da bu oran %6,35 idi. Altın fiyatlarının artışı ve enflasyondan korunma isteği çerçevesinde artan talep, altın ithalatındaki bu artışı açıklamaktadır.   Covid salgınının devamı halen ihracat pazarlarımızın görünümü açısından risk teşkil etmekle beraber, talepteki sınırlanmanın ise ithalat tarafına yansımalarımızı görmemiz olası olacaktır. Brexit sonrasında, İngiltere ile kısa sürede mallara gümrük tarifesi artışı getirmeyecek bir şekilde STA imzalanması ise olumlu olmuştur. İlk çeyrekte hissedilen salgın etkilerinden sonra aşılamanın etkileriyle küresel ekonominin normalleşme sürecinin küresel pazarlardaki talep toparlanmasına etkisini ihracat için izleyeceğiz.   Kaynak Tera Yatırım

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler